Tenisový klub Uherské Hradiště

Herní a členské příspěvky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A HERNÍ POPLATKY PRO
ČLENY TK UH NA SEZONU 2020
Členské příspěvky
– dospělí – 1.000 Kč
– důchodci, MD, mládež do 23 let, studenti do 26 let – 600 Kč
Herní poplatky
Platba – 500 Kč – kredit 1.000 Kč
– 1.000 Kč – kredit 1.700 Kč
– 1.500 Kč – kredit 2.500 Kč
– 2.000 Kč – neomezený kredit (zlatá karta)
Benefity pro členy TK UH
– sleva 50 % na turnaje pořádané TK UH
– nákup míčů Wilson za cenu 120 Kč/dóza tj.4 ks míčů
Každému hráči se po odehrané hrací hodině z kreditu odečte:
od pondělí do pátku
• dvouhra do 15 hod./1 hodina → 60,- Kč za ½ kurtu
od 15 hod./1 hodina → 80,- Kč za ½ kurtu
• čtyřhra do 15 hod./1 hodina → 30,- Kč za ¼ kurtu
od 15 hod./1 hodina → 40,- Kč za ¼ kurtu
v sobotu a neděli
• dvouhra po celý den/1 hodina → 60,- Kč za ½ kurtu
• čtyřhra po celý den/1 hodina → 30,- Kč za ¼ kurtu

1) Při zakoupení zlaté karty získává hráč neomezený kredit pro sezonu 2020
(tj. paušál bez odečítání z hrací karty).
2) Povinností členů je odpracovat 8 brigádnických hodin nebo zaplatit za
každou neodpracovanou hodinu á 120 Kč, do 26.4.2020 a zaplatit členský
příspěvek a herní poplatek před prvním hraním, nejpozději však do
10.5.2020.
HERNÍ POPLATKY PRO NEČLENY TK UH NA SEZONU 2020
Cena za jednu hodinu / pondělí až pátek
do 15 hodin → 120,- Kč/1 hodina za kurt (vedlejší čas)
od 15 hodin → 160,- Kč/1 hodina za kurt (hlavní čas)

Cena za jednu hodinu / sobota a neděle
po celý den → 120,- Kč/1 hodina za kurt (vedlejší čas)
Nečlen si může zakoupit tzv. zlatou kartu v ceně 4.000 Kč pro neomezené hraní
v sezóně 2020.
Dále si může zakoupit permanentku v ceně 1.300 Kč na 10 hodin (hlavní čas) nebo
12 hodin vedlejší čas).
Kredit se bude jednotlivému hráči odečítat z hrací karty po každé odehrané hodině
dle shora uvedených pravidel.
ZÁVODNÍ HRÁČI zařazení do družstev klubu TENIS SLOVÁCKO, z.s.
– mladší žáci, starší žáci, dorostenci
členský příspěvek  platí v se v Tenis Slovácko 

-mládež do 18 let            700 Kč

– dospělí                         1.000 Kč

Herní poplatek – platí v TK UH
herní poplatek  mládež a dospělý   1.500 Kč

Trénování na kurtech TK UH:
Trenéři působící na kurtech TK UH musí mít zaplaceny členské a herní poplatky dle
sazebníku.
Všichni hráči (baby, ml. a st. žáci, dorostenci, dospělí), kteří nejsou členové TENIS
SLOVÁCKO, z.s. trénující s trenérem v TK UH musejí mít zaplaceny:
a) členské a herní poplatky, pokud chtějí využívat kurty i mimo dobu, kdy probíhá
trénink s trenérem nebo
b) trenér si bude pronajímat tenisový dvorec bez ohledu na počet dětí na dvorci a
platbu provádět každý pátek s přehledem odehraných hodin v řádech
o 120 Kč/hod do 15.00 hodin
o 160 Kč/hod od 15.00 hodin

 

platby na účet:  17734721/0100

  do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení 


Výkonný výbor TK Uherské Hradiště