Tenisový klub Uherské Hradiště

Herní poplatky pro nečleny TK UH

HERNÍ POPLATKY PRO NEČLENY TK UH NA SEZONU 2020
Cena za jednu hodinu / pondělí až pátek
do 15 hodin → 120,- Kč/1 hodina za kurt (vedlejší čas)
od 15 hodin → 160,- Kč/1 hodina za kurt (hlavní čas)

Cena za jednu hodinu / sobota a neděle
po celý den → 120,- Kč/1 hodina za kurt (vedlejší čas)
Nečlen si může zakoupit tzv. zlatou kartu v ceně 4.000 Kč pro neomezené hraní
v sezóně 2020.
Dále si může zakoupit permanentku v ceně 1.300 Kč na 10 hodin (hlavní čas) nebo
12 hodin vedlejší čas).
Kredit se bude jednotlivému hráči odečítat z hrací karty po každé odehrané hodině
dle shora uvedených pravidel.