Tenisový klub Uherské Hradiště

Herní poplatky pro nečleny TK UH

Pondělí až pátek

Sobota a neděle

Za každou jednotlivou hodinu zaplatí nečlen dle sazebníku shora uvedeného. Dále si můžete zakoupit permanentku v hodnotě herního poplatku.

herní poplatek kredit
1.200 Kč 10 hodin

Kredit se bude jednotlivému hráči odepisovat z hrací karty po každé odehrané hodině správcem dle shora uvedených pravidel.