Tenisový klub Uherské Hradiště

Rekreační tenis

Hrací plán – obsazování kurtů

  1. hráč může obsadit dvorec v jednom týdnu maximálně 3x v pracovní den, tj. (Po – Pá) a 2x o víkendu (So – Ne),
  2. dvorec lze obsadit na 1 hrací hodinu nejméně dvěma hráči (do rozpisu se tak zapíší dvě, resp. tři nebo čtyři jména),
  3. pokud je dvorec volný v další hrací den, je možné jej obsadit i mimo pořadí určené v bodě 1, a to i vícekrát,
  4. před započetím hry jsou hráči povinni do rozpisu zapsat aktuální jména hráčů,
  5. po skončení hry bude každému hráči z hrací karty odepsán správcem kredit ve stanovené výši, přičemž hráče může tento odpis podepsat a zkontrolovat si tak svůj zbývající kredit na hrací kartě (to neplatí u hráčů se zlatou kartou),
  6. sankce za neodhlášení rezervovaného dvorce minimálně 1 hodinu před zahájením hry je 20 Kč/1 hodina,
  7. při dlouhodobém a pravidelném obsazování kurtů je třeba respektovat termínovou listinu klubu.